Skip to main content

Sobre aquesta col·lecció

Fotografies de l’antiga Escola de Bibliotecàries: 1915-2005 (Universitat de Barcelona)

 

La col·lecció de fotografies de l’antiga Escola de Bibliotecàries recull, en el moment de fer-se pública, 401 peces que mostren alguns episodis de la història de la institució al llarg de gairebé cent anys. Ordenada cronològicament, s’inicia amb la fotografia, tan coneguda, de les alumnes de les dues primeres promocions a la classe de llatí, amb el professor Lluís Segalà, i acaba amb una imatge de la façana de l’edifici actual, al barri de Sants, amb la pancarta que commemorava el seu norantè aniversari. La col·lecció digital inclou la major part del fons fotogràfic analògic de les distintes etapes de la institució que s’ha conservat; només s’han descartat algunes fotografies de molt poca qualitat i algunes altres de recents que eren reiteratives.

 

El gruix més important de la col·lecció, tan numèricament com pel valor històric, se situa en les primeres etapes de l’Escola (de 1915 a 1938): un total de 180 fotografies on es combinen les que tenen una intencionalitat institucional amb les que reflecteixen l’activitat de les alumnes més enllà de les aules. Entre aquestes darreres en destaquen algunes de les més difoses, amb les representacions teatrals i les excursions de bibliotecàries i alumnes en els anys trenta, organitzades per l’Agrupació Escola de Bibliotecàries, i també tota una sèrie, fins ara inèdita, de les estades al castell d’Escornalbou on, entre 1923 i 1937, Eduard Toda acollia cada any un grup d’alumnes amb el propòsit de portar a terme algunes pràctiques de restauració de llibres i visitar les biblioteques de la zona. De la postguerra i fins a final dels anys seixanta hi ha una seixantena de fotografies d’alguns actes oficials decorats amb la simbologia del franquisme, d’activitats a les aules i també d’alguna excursió d’alumnes i de professors a Madrid i de representacions teatrals —que també se’n feien, encara que tinguessin un caràcter diferent de les de l’etapa anterior. Finalment, hi ha unes 160 fotografies que van de la jubilació del professor Pere Bohigas, el 1971, fins als primers anys del segle xxi; representen els tres darrers edificis del centre i alguns actes institucionals; tampoc no hi manquen les imatges d’alguns grups d’alumnes —ara dels dos sexes—, que contribueixen a il·lustrar l’aspecte més humà de l’Escola. Les fotografies es van fer i s’han conservat de manera que podríem qualificar d’aleatòria; així és que no es pot dir que reflecteixin els moments més rellevants o significatius de la història de la institució, però sí que donen una idea prou acurada de l’ambient que s’hi vivia.

 

La major part del fons prové de l’arxiu de l’antiga Escola; també hi ha donatius i, entre tots ells, destaca un petit àlbum de prop d’un centenar de fotografies que Joana Casals, la seva secretària entre 1924 i 1939, va donar al centre cap a la segona meitat dels anys vuitanta. A la base de dades de la Memòria digital de Catalunya (MDC) està documentada la procedència de totes les imatges.

 

A part del valor històric, una de les característiques que destaca de la col·lecció és que moltes de les persones que s’hi representen tenen nom i cognoms. Originalment, la gran majoria de les fotografies no tenien cap tipus d’indicació —ni de dates ni de llocs, i menys encara de les persones que hi figuren—; només les que procedeixen de l’àlbum de la Joana Casals inclouen sistemàticament el lloc i l’any en què es van prendre, però sense que s’hi anoti cap nom. La identificació que consta a la base de dades —i sovint la que figura a les fotografies mateixes— s’ha fet en diverses etapes a partir de 1986, quan preparava el treball l’Escola de Bibliotecàries, 1915-1939 (Barcelona, 1992). En aquell primer moment es va comptar amb l’ajuda de Joana Casals i d’algunes bibliotecàries de les primeres promocions —com ara Teresa Hostalrich, Concepció Catarineu, Carme Font i Carlota Pomés— per identificar i anotar les imatges que es van publicar en el llibre. La tasca de recollida i identificació de les peces es va reprendre en els primers anys d’aquest segle, amb la idea de deixar la col·lecció endreçada, i es va aprofitar l’avinentesa per digitalitzar-ne una part significativa. Tanmateix, el treball va quedar incomplet per diversos motius, i no ha estat fins recentment que s’ha continuat, coincidint amb el centenari de la institució. En aquesta darrera fase, la tasca inicial ha estat força útil, ja que a base de comparar cares i recordar fesomies, he pogut donar nom a moltes de les noies que surten a les fotografies fins a 1939 —amb tot, queden buits, i algunes de les atribucions són dubtoses. En la identificació de les peces dels anys del franquisme i posteriors he comptat amb l’ajuda de moltes bibliotecàries i d’algun bibliotecari. No hi ha espai per mencionar-los a tots, però sí per agrair-los l’ajuda que m’han prestat. També agraeixo a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, i especialment a la Unitat de Procés Tècnic i a l’Anna Rovira Jarque, el suport que m’han donat en el tractament final de la col·lecció.

 

Assumpció Estivill Rius

Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona

Març de 2015 

 

Nota: Si en mirar aquest àlbum fotogràfic identifiqueu alguna de les persones que apareixen a les fotografies o els seus autors, comuniqueu-ho, si us plau, a Assumpció Estivill (estivill@ub.edu) perquè es puguin anar completant les descripcions. La col·lecció es publica pel seu valor històric i professional; la Universitat de Barcelona, com a responsable de la seva publicació, respectarà els drets de les persones i dels autors, i vetllarà pel seu compliment, si escau.

 

Per a la consulta de les fotografies, poseu-vos en contacte amb:

 

Arxiu històric de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Tel.: 93 403 57 70
bibliodoc@ub.edu

 

 
Seleccioni quines col·leccions vol afegir o eliminar a la cerca
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
Ok